Koulutamme opiskelijoita ja ammattilaisia lähisuhde- ja perheväkivaltaan sekä monikulttuurisuuteen liittyvissä teemoissa. Lähisuhde-ja perheväkivaltaan liittyvää tietoa tarvitsevat kaikki ne, jotka työssään ovat tekemisissä ihmisten kanssa. Tapamme kouluttaa on käytännönläheinen ja osallistava. Tulemme esittelemään toimintaamme ja työtämme maksutta oppilaitoksille ja työyhteisöille. Räätälöimme koulutukset toiveidenne mukaan. Pidempien koulutusten hinnat neuvotellaan yhdessä, otahtan yhteyttä työntekijöihimme.

Esimerkkejä koulutuspaketeista

Lyömätön tie - Väkivallan katkaisuohjelman® prosessikoulutus

Väkivallan katkaisuohjelma on kansainvälisten ja kansallisten suositusten ja normien mukainen lähisuhde- ja perheväkivaltaa katkaiseva ja väkivallattomuustaitoja kehittävä ohjelma. Se on strukturoitu työskentelymalli, joka koostuu puhelinpalvelusta, yksilö- ja vertaistukiryhmätyöskentelystä, palveluohjauksesta asiakkaan läheisille, mahdollisista parisuhde- ja perhetapaamisista sekä seurannasta.

Tarjolla oleva koulutus on tarkoitettu lähisuhdeväkivallan eri osapuolia työssään kohtaaville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Koulutus keskittyy erityisesti väkivallan tekijän kohtaamiseen ja siihen sisältyy myös työmalli jokaisen perheenjäsenen avun piiriin saattamisesta. Kyseessä on 5 päivän prosessikoulutus, jonka käytyäsi voit käyttää työssään Lyömätön tie - Väkivallan katkaisuohjelmaa® ja sen sisältämiä asiakastyön lomakkeita.

Katkaise väkivalta- yhteistoimintamallin perehdytyskoulutus

Katkaise väkivalta -yhteistoimintamallissa rikostutkijat ohjaavat lähisuhde- tai perheväkivaltarikoksesta epäillyn paikalliseen väkivallan katkaisuohjelmaan. Yhteistoimintamallin pohjana on ns. Espoon malli, joka on 2000-luvun alussa luotu Espoon pääpoliisiaseman rikostutkijoiden ja meidän yhteistyönä. Espoon mallista kehitettiin vuosina 2012-2013, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoimana, valtakunnallisesti monistettava Katkaise väkivalta -yhteistoimintamalli.

Perehdytys on suunnattu lähisuhde- ja perheväkivaltaan erikoistuneille rikostutkijoille ja väkivallan katkaisutyötä tekeville henkilöille. Yhteistoimintamallia voi soveltaa siten, että rikostutkijat ohjaavat myös asianomistajan väkivaltatyön yksikköön. Koulutus sisältää muun muassa yhteistoimintamallin saattamisen organisaatioiden rakenteisiin, periaatteet, laatukriteerit sekä tulosten ja toiminnan seurannan.

Edellä mainitut ovat Sisäministeriön suosittelemia hyviä käytäntöjä (SM, 2012. Tie turvallisempaan huomiseen - Sisäisen turvallisuuden ohjelman hyvät käytännöt. Helsinki: Sisäasiainiministeriön julkaisuja 29/2012, 79-85).

Dusti® -ryhmän ohjaajakoulutus

Dusti (ystävyys) on maahan muuttaneiden miesten kanssa kehitetty kotouttava, lähisuhde- ja perheväkivaltaa ennaltaehkäisevä vertaistukiryhmä. Ryhmä kokoontuu kymmenen kertaa ja mahdollisesti toiset kymmenen kertaa jatkoryhmänä. Dusti on tarkoitettu samankaltaisesta kulttuurisesta taustasta tuleville miehille.

Koulutuksessa käydään läpi ryhmän kokoaminen, ryhmäyttäminen sekä ryhmäkertojen teemat. Teemojen käsittelyyn saat menetelmäkoulutusta. Koulutuksessa läpikäydään myös lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisy, mies- ja maahanmuuttajatyön periaatteet. Tavoite on harjoitella kulttuurisensitiivistä miesryhmän ohjaamista, jonka vuoksi tämä koulutus on prosessi. Sen käytyäsi voit soveltaa ja käyttää Dusti-ryhmämallia omassa työssäsi.

 

 

facebook_page_plugin