Miehen Linja aloitti 1. maaliskuuta 2005 ja on siitä lähtien ollut osa Lyömätön Linja Espoossa ry:n toimintaa. Miehen Linja on tarkoitettu maahan muuttaneille miehille, jotka ovat käyttäneet tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa perheessään tai muissa läheisissä suhteissa. Miehen Linja toimii väkivalta-, mies- ja maahanmuuttajatyön välimaastossa. Keskeistä on kulttuurisensitiivinen työote.

Miehen Linjassa toteutetaan Väkivallan katkaisuohjelmaa suomalaisille kehitettyä mallia soveltaen. Tämän lisäksi olennainen osa toimintaa ovat Suomeen kotouttavat ja lähisuhde- ja perheväkivaltaa ennaltaehkäisevät ryhmät. Ryhmiä toteutetaan erityisen Dusti -ryhmämallin® avulla.

Dusti -ryhmät ovat tarkoitettu kulttuurisesti homogeenisille miehille. Ryhmän teemat rakentuvat Suomeen kotoutumisen ympärille. Lähisuhde- ja perheväkivallan ilmiötä käydään läpi yleisellä ja informatiivisella tasolla. Tämä antaa miehille mahdollisuuden tunnistaa väkivallan muotoja turvallisessa ympäristössä.  Jos mies tunnistaa, että hänen käyttäytymisessään on väkivaltaa, on siirtyminen väkivaltaa katkaisevaan ohjelmaan helppoa.